Si el bon Deu haguera volgut


Si le bon Dieu l’avait voulu