Sobre «La taverna»


Sobre “La taverna”

Per a esta cançó, he optat per la variant castellonenca del valencià, que fa algunes terminacions verbals en -e i no en -a. Així llegireu: s’amague un local…, vi que no raspe…, que em begue (jo)…, què voleu que jo hi face?…, etc..