Sobre «Gastibelza»


Sobre «Gastibelza»

En esta cançó, Brassens selecciona algunes estrofes del poema «Guitare» de Victor Hugo. Es tracta d’un poema «d’ambient espanyol», on s’acumulen, sense massa precisió, tòpics castellans i andalusos entorn d’un protagonista amb nom basc. Emparat en la dita imprecisió, m’he pres la llicència de canviar alguns topònims:

*El pic Falú (que sembla ser que no existís a Espanya) l’he convertit en «el tossal Gros», un topònim freqüent. 

*La Torre Magna d’Antequera (igualment dubtosa) l’he traslladada a Mogador, en el Marroc, d’on era originària la mare de la protagonista («la vieille magrebine»), a la qual, per cert, també he convertit en nigromant, perquè s’intueix que el personatge té alguna mena de poder ocult…