Sobre «Els vilans»


Sobre «Els vilans» (‘Les croquants’)

Els “croquants” són els camperols occitans que, entre els segles XVI i XVII, es van revoltar contra el rei francès a causa dels impostos abusius que patien.
Brassens pren el motiu històric per a contar-nos una altra història d’abusos, però ho fa invertint els papers. Ara són els «croquants» els que, carregats de diners, van a la ciutat a «comprar-se» una donzella de casa decent. I totes cedeixen, menys Eliseta (Lison, a l’original), que, per a desesperació d’aquells, preferís donar-se als homes que li agraden, encara que siguen pobres.
Per què he canviat el títol? Existís la paraula valenciana corresponent, «crocants», però m’ha paregut poc coneguda i, per tant, difícil d’associar al concepte de la cançó, per això l’he canviada per «vilans», amb el doble sentit de ‘camperols’ i ‘roïns’. Potser haguera sigut més encertat el terme ‘camperol’ («revolta dels camperols»), però em resultava difícil d’encabir en la música dels versos.