Només cal que creues el pont


Il suffit de passer le pont