Sobre “Gastibelza”


Sobre “Gastibelza”

En esta cançó, Brassens selecciona algunes estrofes del poema “Guitare” de Victor Hugo. Es tracta d’un poema “d’ambient espanyol”, on s’acumulen, sense massa precisió, tòpics castellans i andalusos entorn d’un protagonista amb nom basc. Per això m’he pres la llicència de canviar alguns topònims:

*El pic Falú (que sembla ser que no existís a Espanya) l’he convertit en “el mont Amor”, prenent com a referència els “Riscos del Amor”, a la província de Ciudad Real, molt aprop de l’escenari toledà). 

*La Torre Magna d’Antequera (igualment dubtosa) l’he traslladada a Mogador, en el Marroc, d’on era originària la mare de la protagonista (“la vieille magrebine”), a la qual, per cert, també he convertit en nigromant, perquè s’intueix que el personatge té alguna mena de poder ocult…