Sobre “El testament”


Sobre “El testament”

Esta cançó, com altres de tema paregut (‘Ballade des dames du temps jadis’, ‘Supplique pour être enterré à la plage de Sète’, ‘Le moyenâgeux’…) s’inspira en l’obra de F. Villon, més concretament, en els seus “Testaments”. Amb to desenfadat, Brassens dicta les disposicions oportunes per a quan estiga mort. Malgrat que presumia de coquetejar amb la mort, la filosofia de Brassens és ben clara: resistir-se el màxim a deixar la vida.